SKF tror att förnybar energi kan växa enormt

Foto: Mårten Ahlm

SKF tror vid sidan av sol- och vindkraft, där störst tillväxt är prognostiserad i segmentet förnybar energi kommande år, på havsenergi, skriver Veckans Affärer.

Under SKF:s kapitalmarknadsdag pratade Bernd Stephan, ansvarig för förnybar energi på SKF inom divisionen Strategic Industries, bland annat om marknadstrenderna inom vindkraft. Han menade att onshore-segmentet blir allt mer konkurrenskraftigt på kostnadssidan, gentemot traditionell energi, och att offshore-segmentet är på väg tillbaka tack vare bristen på mark.

– Allt fler turbiner är gamla och genererar eftermarknadsaffärer. Vi försöker äta så mycket vi kan av eftermarknaden, sade Bern Stephan vidare.

Enligt Bernd Stephan har producenterna blivit färre men starkare på den största vindkraftsmarknaden, Kina.

Enligt Rakesh Makhija, chef för Strategic Industries, ligger deras fokus i Kina på livscykelhantering, att öka marknadsbaserade erbjudanden och förbättrad konkurrenskraft.

– Vi har haft en stark utveckling inom järnväg- och vindsegmenten och en stabil efterfrågan i nyckelsegment, sade Rakesh Makhija.