Riksdagspartierna ger olika besked om förnybar el

Foto: Wikimedia

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centern och Moderaterna håller med om att ”elcertifikatsystemet bör förlängas till 2030 så att den förnybara elproduktionen i Sverige kan fortsätta att öka”. Moderaterna vill dock först ha en utvärdering. Kristdemokraterna är tveksamma, medan Folkpartiet och Sverigedemokraterna säger nej till en förlängning. Det framgår av Svensk Vindenergis valenkät till riksdagspartierna.

– Det känns tryggt att en så bred majoritet i riksdagen är positiva till att förlänga elcertifikatsystemet, säger Annika Helker Lundström, vd i Svensk Vindenergi.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill att ambitionsnivån ”för förnybar elproduktion, inom ramen för elcertifikatsystemet, fram till år 2030” ska öka med 55 terawattimmar jämfört med 2002 (vilket betyder ytterligare 30 terawattimmar jämfört med beslutad nivå år 2020). Centerpartiet anger ingen nivå men vill ”höja elcertifikatsystemet så att elproduktionen bidrar till vårt mål om 70 procent förnybar energi till år 2030”.

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern svarar ”ja” på frågan om ”Energimyndigheten bör få i uppdrag att utreda om det, utanför det befintliga elcertifikatsystemet, bör införas någon form av stödsystem för havsbaserad vindkraft”. Socialdemokraterna svarar inte direkt på frågan, men anser att det behövs ett kompletterande stödsystem för havsbaserad vindkraft. Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna säger nej till utredning om ett sådant stödsystem.

Samtliga partier, förutom Sverigedemokraterna, är positiva till att ”Svenska Kraftnät bör få i uppdrag att arbeta fram en konkret handlingsplan för hur ett förstärkt stamnät och nya utlandsförbindelser ska kunna möta den ökade förnybara elproduktionen i Sverige fram till 2030”. Socialdemokraterna vill dock i nuläget inte bestämma vilken aktör eller myndighet som bör få ett sådant utredningsuppdrag.

Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarar ”ja” på frågan om ”Energimyndigheten bör ges i uppdrag att utreda och ta ett samlat grepp över hur tillståndsprocesserna för vindkraft kan förkortas och underlättas”. Folkpartiet svarar ”nej”, medan Socialdemokraterna ser ett behov av se över tillståndsreglerna för att effektivisera utbyggnaden av näten, men att de vill återkomma om huruvida Energimyndigheten ska få detta uppdrag.