Älgar skräms av vindkraftverk

Foto: Wikimedia

Renar och älgar skräms av vindkraftverken. Flera jaktlag får svårare att jaga älg i de områden där det finns stora vindkraftsparker, skriver svt.se.

Utanför Malå mot norrbottensgränsen har Skellefteå Kraft en vindkraftpark med tio aggregat på ett cirka sex kilometer stort område. Trots att området betraktas som riskområde, på grund av att is kan lossna från bladen på vindsnurrorna, jagar Lejonströms jaktlag här.

Enligt jaktlaget var det älg på platsen tidigare - nu är de rädda för vindsnurrorna.

– Älgarna trivs inte att ligga här, säger Östen Lundgren som är ansvarig för jaktlaget.

Östen Lundgren menar att älgarna kan gå in sporadiskt i vindkraftparken men de lägger sig inte ner och söker skydd där som de gjorde förut.

Och forskning som genomförts vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala stärker Östens Lundgrens påstående. Studierna visar att renar undviker att vistas i närheten av vindkraftverk.

Men Jörgen Svensson, chef för avdelningen Vindkraft vid Skellefteå Kraft, säger att älgarna enligt deras bedömning inte påverkas av vindkraftparken. En miljökonsekvensbeskrivning är också genomförd och tillståndsmyndigheten, länsstyrelsen, har gjort samma bedömning innan den aktuella vindkraftparken byggdes.