Två vindkraftverk i Låstad

Foto: Wikimedia

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för två vindkraftverk, med en totalhöjd på 150 meter, på fastigheten Katrineberg 3:13 i Låstad, skriver Mariestadstidningen.

Fastigheten ligger utanför de områden som kommunen pekat ut som lämpliga för vindkraftverk men ingen remissinstans har haft något att erinra.

– Vi bedömer att de krav som ställs vid vindkraftverksetableringar uppfylls och att placeringen är lämplig. Fågelmarkerna ligger inte i närheten, säger Johan Cord (S), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.