Malmö investerar i ännu ett vindkraftverk

Foto: Patrick Degerman

Malmö stad investerar i ytterligare ett vindkraftverk. Investeringen är ett led i att nå stadens ambitiöst satta miljömål om att Malmö år 2030 ska försörjas till 100 procent av förnyelsebar energi.

Investeringar i just vindkraftverk är en viktig del av Malmö stads satsningar på förnyelsebar energi, och det handlar både om utbyggnaden av lokalt producerande vindkraftverk som investeringar i nyckelfärdiga, som det i Nötåsens vindpark.

– För att vi ska nå målet om 100 procent förnybart kommer vindkraften spela en stor roll för Malmös omställning. Vindkraften är inte bara ett smart energialternativ utan också en långsiktigt lönsam affär för skattebetalarna, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd med ansvar för stadsekologi, konsument och utveckling.

– Vindkraften är en omistlig del i Malmös väg mot en fossilfri framtid. När vi investerar i vindkraft gör vi både en god affär för oss Malmöbor och tar ansvar för att möta klimathotet. Än en gång ligger Malmö i framkant, säger Milan Obradovic (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.

– För en bättre klimatpolitik behöver vi satsa på förnyelsebar energi. Det är bra att Malmö visar vägen, säger Anders Skans (V), gruppledare.