Karlskrona oroas över vindkraftsplaner

Bild: Eon

Politikerna i Karlskrona oroas över planerna på en vindkraftspark i Hanöbukten, skriver Sydöstran. Kommunstyrelsen har lagt ut ett remissyttrande om att sådana planer skulle kunna innebära ett hot mot Saabs ubåtstillverkning och marinens övningsplats.

– Saab kommer hit och gör stora investeringar i Karlskrona. Då måste det finnas möjlighet för dem att testa ubåtarna, säger kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg till Sydöstran.