Vindkraft kan ladda elbilar i framtiden

Foto: Jessika Ung

Öresundskraft har planer på en kraftig utbyggnad av laddare för elbilar. Sammanlagt 25 miljoner kronor anslås till ett nät av laddare i och omkring Helsingborg. I planerna ingår också ett nät av snabbladdningsstationer längs en 160 mil lång, nationell korridor.

– Vi vill göra det möjligt för helsingborgarna att använda elbil i mycket större utsträckning än idag. Elbilen har stora fördelar jämfört med fossilbränslebilar men den är beroende av en utbyggd och väl fungerande laddinfrastuktur, sade Öresundskrafts vd Anders Östlund vid en pressträff i Helsingborg idag.

– Vi har därför beslutat att börja bygga ut en laddinfrastruktur på affärsmässiga grunder. I en nära framtid ska det vara möjligt att ladda bilen både hemma, i staden samt längs de stora riksvägarna. Vår satsning är bra för privatpersoner, för företag och naturligtvis för Helsingborg.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) håller med:

– Elbilen är avgasfri, tyst och energieffektiv vilket gör att den passar perfekt i stadsmiljön och för pendling. Därmed har elbilar en given plats i Helsingborgs vision 2035 om den balanserade staden. Att bygga ut laddmöjligheterna är en framsynt satsning som också bygger på erfarenhet, till exempel från den framgångsrika solbilspoolen i Helsingborg, elbilsrallyt runt Öresund, Helsingborg som årets elbilskommun 2012 med mera.

Anders Östlund pekade också på att Sverige med elbilar i praktiken blir självförsörjande på bränsle. Bilarna kan laddas med sol och vind.

– Ett enda av våra vindkraftverk kan producera 2000 elbilars årliga körsträcka. Det betyder mindre utsläpp och minskat oljeberoende.

Öresundskraft arbetar nu med att hitta rätt samarbetspartner kring de tekniska och kommersiella lösningarna samt regionala partners för den nationella utbyggnaden. Parallellt bearbetas de förfrågningar på laddanläggningar som nu börjar strömma in. Öresundskraft har sökt EU-stöd för den nationella delen av utbyggnaden och har fått positiva signaler på att stödet kommer att beviljas.