Sista turbinen på plats vid DanTysk

Foto: Paul Langrock

DanTysk-projektet, ett samarbete mellan Vattenfall och Stadtwerke München (SWM), har nått en viktig milstolpe då det allra sista av de 80 vindkraftturbinerna i den havsbaserade vindkraftparken installerades. Vindkraftparken kommer att ha en kapacitet för att producera el som räcker för att försörja upp till 400 000 hushåll.

 

Vindkraftparken ligger 70 km väst om ön Sylt och består av 80 Siemens-kraftverk på 3,6 MW styck, vars maximala rotorbladshöjd över havet är knappa 150 meter.

Vattenfall installerade parkens första vindkraftturbin i mitten av april i år. Alla 80 vindkraftturbinerna har nu installerats på bara fyra månader, inte minst tack vare de goda väderförhållandena i Nordsjön.

– Vi är fantastiskt nöjda över att det gick så fort att installera DanTysks 80 vindkraftturbiner. Extra positivt är också att det gick så smidigt att få kabeln mellan kraftverken och den havsbaserade transformatorstationen på plats, säger Gunnar Groebler, chef för affärsenheten Renewables inom Vattenfalls Region Continental/UK i ett pressmeddelande.

Den havsbaserade vindkraftparken DanTysk täcker en yta på 70 kvadratmeter (cirka 7 000 fotbollsplaner) i Tysklands exklusiva ekonomiska zon (EEZ) på gränsen till danskt territorialvatten. Vindkraftparken har en kapacitet på 288 MW, och kommer att producera el, med mycket låga klimatpåverkande utsläpp, som räcker för att försörja upp till 400 000 hushåll. DanTysk är ett joint venture-projekt mellan Vattenfall (51 %) och Stadtwerke München (49 %).