Havsörnar kan skadas av vindkraftverk

Foto: Wikimedia

Länsstyrelsen på Gotland står fast vid att de sju planerade vindkraftverken i Boge kan skada de havsörnspar som finns i området, skriver Sveriges Radio.

Häckade havsörnar kan inte undvika vindkraftverk eller hinner inte heller flyga undan när vindkraftsverkens rotorblad kommer i hög hastighet, skriver länsstyrelsen till Mark- och miljööverdomstolen som ska pröva om vindkraftsverken får sättas upp eller inte.