Wallenstam offentliggör prospekt

Foto: sxc

Styrelsen för Wallenstam AB har fattat beslut om ett prospekt avseende den förestående noteringen av obligationer på Nasdaq OMX Stockholm. Prospektet har den 26 augusti 2014 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Den 27 maj 2014 offentliggjorde Wallenstam AB att bolaget emitterat ett icke säkerställt obligationslån som löper över tre år med förfall i juni 2017. 400 Mkr löper med en rörlig kupong om 3M STIBOR + 110 punkter och 200 Mkr löper med en fast kupong om 2,125 procent. Prospektet avseende obligationerna finns tillgängligt på Wallenstams hemsida, www.wallenstam.se/obligationslan. Där finns också en kortfattad beskrivning av erbjudandet. Första dagen för handel med obligationerna på Nasdaq OMX Stockholm är preliminärt den 5 september 2014. – Syftet med våra obligationer är att optimera finansieringen av vårt dotterbolag Svensk NaturEnergi AB. Svensk NaturEnergi producerar el genom egna vindkraftverk som vi sedan säljer till alla som vill köpa koldioxidfri el, säger Hans Wallenstam, vd Wallenstam AB.