Oeninghet om tornens höjd

Foto: Martin von Brömssen

Vindkraftverken byggs allt högre. Vissa forskare hävdar att de då blir farligare för fåglar och fladdermöss. Andra säger att de tvärtom blir mindre farliga, skriver Sveriges Radio.

Svensk vindkraftförening menar att högre vindkrafttorn innebär att fågellivet kommer att påverkas mindre eftersom fåglarna inte jagar uppe på de höjderna, utan där det finns insekter, mellan 20 och 40 meters höjd.

Martin Gren, viltforskare och ekolog vid Lunds universitet menar att det här bara stämmer för de fåglar som fångar insekter på låg höjd. Han menar att de fåglar som löper störst risk att påverkas av det här, vilket framför allt är de stora rovfåglarna, blir det inte mindre risk för att man gör verken högre, snarare tvärtom många gånger.

Enligt Martin Green så finns det mycket som tyder på att problemen ökar när vindkraftverken skjuter i höjden. Ju högre tornen blir, desto fler insekter söker sig till vindkraftverken. Vilket lockar dit både fåglar och fladdermöss.