ABB lanserar världens mest kraftfulla land- och havsbaserade kabelsystem

Foto: ABB

ABB meddelar att företaget framgångsrikt har utvecklat och testat ett plastisolerat kabelsystem med en spänning av 525 kilovolt för överföring av högspänd likström (HVDC), vilket möjliggör effektivare anslutning av förnybar energi från avlägsna källor och sammankopplingar av elnät. ABB:s kabelfabrik i Karlskrona står bakom innovationen.

Innovationen kommer mer än dubblera kapaciteten till cirka 2600 megawatt från 1000 megawatt. Med den nya kabeln kan mer än 2 gigawatt elkraft överföras genom ett 1 500 kilometer långt kabelsystem, jämfört med dagens runt 1 gigawatt genom 1 000 kilometer kabel, och med samma låga överföringsförluster på mindre än 5 procent.

Innovationen innebär en spänningshöjning med 64 procent från dagens högsta spänningsnivå inom HVDC-teknik 320 kilovolt. Det nya 525 kilovolt kabelsystemet kan tillämpas på havsbotten såväl som under mark, vilket gör det idealiskt för kraftlänkar genom tätbebyggda eller miljökänsliga områden såväl som längs kust och över öppet vatten.

– Detta är ett betydande genombrott inom högspänningsteknik som kommer att få stor betydelse för integrering av förnybara energislag i elnätet och sammankopplingar av elnät för energiutbyte mellan länder, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB.

Genom att mer elkraft kan transporteras över längre avstånd med minimala förluster erbjuder ABB:s nya 525kV-kabel en lösning för många länder och energiföretag som vill stärka sina kraftöverföringssystem för att ansluta mer förnybar energi från avlägsna solkrafts- och vindkraftsanläggningar. Ett enda par av ABB:s plastisolerade 525 kilovolt HVDC-kablar kan transportera tillräckligt med el från stora havsbaserade vindkraftparker för att försörja två miljoner hushåll.

Den nya tekniken erbjuder minskade kapital- såväl som driftkostnader. Den stimulerar också framväxten av överföringsnät för likström (DC-nät), för vilka ABB undanröjde ett annat teknikhinder med utvecklingen av sin hybridbrytare för högspänd likström.

Det innovativa kabelsystemet använder ett nytt isolermaterial i tvärbunden polyeten (XLPE) framtaget tillsammans med branschledande Borealis samt flexibla kabelskarvar för mark- och sjökabel, tillverkade av ABB.

HVDC-kablar är en viktig komponent i framtidens hållbara energisystem som kommer att behöva transportera enorma mängder energi över långa avstånd, ofta tvärs över och mellan länder. ABB är en av världens ledande leverantörer av högspända kabelsystem med en globalt installerad bas för olika applikationer inklusive inmatning av el till stadskärnor, kraftförsörjning av olje- och gasplattformar, undervattenslänkar och integration av förnybara energislag. ABB har driftsatt mer än 25 kabelsystem för likström (DC) och nästan 100 för växelström (AC) runt om i världen.