"Fortsatt låga elpriser under resten av 2014"

Foto: Morgue

Förutsättningar är goda för fortsatt låga elpriser under resten av året, enligt elbolaget Bixia. Håller elpriset under hösten och vintern samma nivå som förra året hamnar elområde Stockholm på ett årssnittpris på cirka 30 öre per kilowattimme . Det skulle betyda att elnotan blir 1000 kronor lägre för en villakund med elvärme.

– Att förutsättningarna är goda för låga elpriser i höst och vinter beror i första hand på den goda vattennivån i de nordiska magasinen. Det förutsätter också att det blir relativt normala temperaturer samt god och stabil kärnkraftstillgänglighet under perioden säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia.

Mer vindproduktion i höst Den installerade mängden vindkraft ökar i Norden och framförallt i Sverige, bland annat på grund av den gemensamma elcertifikatmarknaden med Norge. Detta kommer att pressa elpriset ytterligare under perioder med lågtrycksdominans. Under förra året stod vindkraftsproduktionen i Norden för sex procent av Nordens totala produktion. Hittills i år ligger den på sju procent.

Förnybart ger en prispress och styr utbytet av el till och från Norden Norden har varit nettoexportörer av el sedan slutet av 2013, undantaget de senaste veckorna, då vi importerat el från Tyskland.

– Dagar med mycket sol och vind i Tyskland under sensommaren har Norden varit importörer. Exempelvis föregående helg, då det var negativa elpriser i Tyskland på grund av mycket vind- och solproduktion, säger Matina Rosenberg.

Framöver kommer vi fortsatt att vara nettoexportörer av el, vilket är fallet då Norden har relativt gott om vatten i magasinen.