100 nya vindkraftverk i Ore

Foto: Marcus Samuelsson

På Broboberget och Lannaberget kommer 100 nya vindkraftverk att byggas. Samtliga medlemmar i kommunstyrelsen var för att den nya vindkraftsparken ska byggas av det tyska bolaget WPD. Vindkraftverken kommer att bli 200 meter höga vilket är något högre än de som nu producerar el på Hedboberget, skriver dt.se.

De 100 nya vindkraftverk som ska byggas på Broboberget och Lannaberget kommer att kosta 5 miljarder. Knappt 20 procent ska upphandlas lokalt under uppbyggnaden.

Bygdepengen från den vindkraftspark som står på Hedboberget var 286 100 kronor för år 2014. Den nya vindkraftsparken kommer att ge en bygdepeng på omkring 2 miljoner, vilket kommer att säkerställa Ores hembygdsförenings framtid i åtminstone 25 år.

Men även andra föreningar kommer att ha möjlighet att få ett lyft tack vare den nya bygdepengen. Men alla är inte lika positiva till det nya beslutet. Naturskyddsföreningen i Rättvik anser att den planerade vindkraftsparken är för storskalig.

– Det blir ett industrilandskap som sträcker sig över hela gränsen mellan Hälsingland och Dalarna i och med de andra parkerna som byggs i närheten. En annan nackdel är att på de ställen där det blåser mest är det ofta svåråtkomligt för skogsbolagen. Med de vägar som byggs i samband med vindkraftsparkerna är det inga problem att åka dit och avverka skog, säger Margareta Wikström, ordförande för Naturskyddsföreningen i Rättvik