ABB ska leverera kabellänk i Storbritannien

Foto: ABB

ABB har tagit hem en order värd omkring 30 miljoner dollar från DONG Energy, ett ledande vindkraftsutvecklingsbolag. ABB har fått i uppdrag att tillhandahålla ett högspänt kabelsystem för växelström (AC) som ska överföra kraft från Burbo Banks havsbaserade vindkraftspark i Storbritannien till land.

Projektet omfattar för ABB:s del design, tillverkning, delar av installation samt driftsättning av det 25 kilometer långa 220 kilovolts AC sjökabelsystemet samt intern AC kabel på den havsbaserade transformatorstationen. Tillverkningen sker i ABB:s kabelfabrik i Karlskrona. Utöver detta levererar även ABB 32 kilometer AC landkabel samt delar av installationen där kabeln tillverkas i ABB:s kabelfabrik i Huntersville, USA.

Burbo Bank Offshore-vindkraftspark ligger på Burbo Flats cirka 6,4 kilometer från Seftons kustlinje och 7,2 kilometer från North Wirral i Liverpoolbukten, vid mynningen av Merseyfloden. Området Burbo Bank får sin vindkraft från Irländska sjön i väst, vilket gör det till en ideal plats för generering av havsbaserad vindkraft.

Utbyggnaden av Burbo Bank täcker ett område av 40 kvadratkilometer och kommer uppskattningsvis ha kapacitet att generera upp till 258 megawatt – vilket är tillräckligt med energi för att tillgodose behovet av cirka 240 000 hushåll. Det föreslagna projektet ska vara placerat väster om den nuvarande havsbaserade Burbo Banks-vindkraftsparken i Liverpoolbukten, cirka 7 kilometer norr om North Wirralkusten, 8,5 kilometer från Crosbystranden samt 12,2 kilometer från Point of Ayr vid den walesiska kusten.

”Havsbaserad vindkraft hjälper till att öka andelen förnybar energi i Europas energimix och det här projektet bidrar till Storbritanniens insats inom detta område”, säger Claudio Facchin, chef för ABB:s globala division Power Systems. ”ABB har betydande erfarenhet av utförande av sådana här projekt samt teknologin att understödja en effektiv integration av förnybara energikällor i nätet.”

Som en av de världsledande tillverkarna av högspänningskablar, har ABB omfattande kunskaper och erfarenheter över ett brett spektrum av tillämpningar som havsbaserade vindkraftslänkar, drift av olja- och gasplattformar från land samt underjord- och undervattenslänkar. ABB har framgångsrikt driftsatt nio växelströmskabelprojekt för havsbaserade vindkraftlänkar och fler är under utförande.