EDF Canada har överrenskommelse med the McLeod Lake Indian Band

Foto: sxc

EDF EN Canada har signerat en promemoria med infödda landägare i British Columbia för att utveckla tre vindkraftsprojekt med en total kapacitet på över 500 megawatt.

Överenskommelsen är mellan EDF EN Canada och the McLeod Lake Indian Band (MLIB) för att utveckla projketen i the Peace River regionen i British Columbia, västra Kanada.

De tre projketen är Sundance på 250 megawatt, Taylor Wind på 250 till 400 megawatt och Wartenbe på 70.5 megawatt.

Projekten Sundance och Taylor Wind genomgår för tillfället miljöprövning men är planerad att tas i drift under 2017. EDF EN Canada har sagt att Wartenbe projektet redan är klart för byggstart.