Inget beslut om vindkraft i Kånna

Foto: sxc

Kommunstyrelsen i Ljungby tog inget beslut i frågan om de ska godkänna ansökan om byggandet av en vindkraftpark i Kånna eller inte. Efter en lång politisk diskussion sköts beslutet på framtiden. Ansökan innebär antingen sju eller åtta vindkraftverk med en höjd på 210 meter, skriver Sveriges Radio.

Tidigare har miljö- och byggnämnden gjort bedömningen att parken inte borde byggas. Även länsstyrelsen Kronoberg har föreslagit ett avslag eftersom de tycker att bolaget inte utrett vindkraftparkens påverkan på kulturmiljön i närheten tillräckligt.