Vindkraft söder om Sahara

Foto: Lake Turkana Wind Power

En stor del av infrastrukturen i Afrika söder om Sahara härstammar från kolonialtiden och därför storsatsas det nu över hela kontinenten på infrastrukturprojekt, skriver Svd.se.

Ett av projketen är Lake Turkana Wind Power Project, ett privat projekt i nordöstra Kenya. 365 vindkraftverk ska producera 300 megawatt. Projektet kommer att vara den enskilt största privata investeringen någonsin i Kenyas historia.

Vindkraftparken kommer att omfatta 162 kvadratkilometer i Loyangalani District, Marsabit West County ungefär 50 kilometer norr om South HorrTownship.

Varje turbin kommer att ha en kapacitet på 850 kilowatt.