Mest vindkraft i Texas

Foto: sxc

Statistik fån AWEA visar att USA installerat en total kapacitet på 835 megawatt vindkraft under första halvåret 2014, vilket är betydligt mer än för samma period 2013 då 1,6 megawatt installerades.

Förra årets fåtal installationer var ett resultat av osäkerhet på grund av försenad avdragsgill skatt.

Texas hade den största ökningen med en installerad kapacitet på 400 megawatt, följt av Nebraska med 201 megawatt och Michigan med 136 megawatt.

Enligt AWEA har USA nu en total installerad kapacitet på 61,9 gigawatt från sammanlagt 46 300 turbiner.