Taiwan bygger sin första havsbaserade vindkraftpark

Foto: Wikimedia

Taiwan Generations Corp (TGC) planerar att installera två havsbaserade turbiner i ett pilotprojket. Turbinerna som ska användas är tillverkade i Europa.

The Fuhai development är den första fasen, av tre, att bygga ett upp till 250 megawatt stort havsbaserat vindkraftprojekt med 52 turbiner åtta kilometer utanför Taiwans västkust. Projektet har fått bidrag från the government's Ministry of Economic Affairs och är det första havsbaserade vindkraftsprojektet i Taiwan.

TGC's dotterbolag Fuhai Wind Farm Corp kommer att utveckla projketet.

De första två turbinerna för pilotstudien kommer att börja konstrueras i slutet av året för att vara i drift under 2015. De återstående 50 turbinerna ska installeras i slutet av 2017 enligt Michael Wang på TGC.

Turbiner med en kapacitet på mellan 3 och 5 megawatt kommer att användas i projektet men ännu har de inte skrivit avtal med någon leverantör. Dock kommer inte kinesiska turbiner att användas på grund av att lagstiftningen förbjuder det.

Turbiner med IEC 1A vindklassning kommer att användas på grund av rådande vindförhållanden och enligt Wang finns det i dagsläget enbart ett fåtal tillverkare som uppfyller dessa villkor.

De havsbaserade turbinerna kommer att installeras på jacket fundament från Taiwanbaserade tillverkaren Century Iron and Steel.

Fortune Electric, har kontrakterats av Taiwan Generations för att tillhandahålla och installera kablar, transformatorer och stationer på land för Fuhai projektet.

China Shipbuilding Corp har kontrakterats för konstruktion till havs.

I projektets andra fas kommer ytterligare 28 turbiner att installeras och i fas tre ytterligare 22 turbiner.

Förutom det statliga bidraget har projektet från även fått finansiering via landets banker.