Berg kommun vill flytta vindkraftspark

Foto: Wikimedia

Bergs kommun vill flytta den omstridda vindkraftsparken vid Bydalsfjällen en mil bort. De planerade 60 snurrorna kan bli betydligt färre, skriver svt.se.

De nya ägarna till Triventus, vill fullfölja planerna på att bygga en vindkraftspark mellan Gräftåvallen och Storsjön. Men kommunen har beslutat att flytta gränsen till var verken får placeras.

Bakgrunden är att kommunen antagit två motstridiga översiktsplaner, en för Gräftåvallen och en för vindkraften i området. Nu blir det den nyare planen för vindkraften som får stryka på foten.