Vindkraftverk på plats

Foto: Wikimedia

Det vindkraftverk som Värmdö kommun köpt har nu monterats upp i Nötåsens vindkraftpark utanför Sundsvall, och till hösten ska det börja förse kommunens verksamheter med el.

KOmmunen har köpt vindkraftverket av vindkraftbolaget Eolus vind. Enligt dem ska det producera 7,6 gigawattimmar el per år, motsvarande hushållsel för 1 500 hushåll. Kommunalrådet Malin Åberg Aas, MP, som var på plats vid monteringen, vill att vindmätningar och projektering för vindkraftverk ska göras även i Värmdö.