Rabbalshede Kraft har beviljats miljötillstånd

Foto: Rabbalshede Kraft

Vindpark Årjäng Nordväst II i Årjängs kommun har beviljats miljötillstånd. Vindparken omfattar upp till åtta vindkraftverk motsvarande en effekt om cirka 28 megawatt och upp till 200 meter i totalhöjd.

Ansökningshandlingar lämnades in till Länsstyrelsen i Örebro län i oktober 2013. Årjängs kommun har därefter tillstyrkt vindparken vilket är en förutsättning för att Länsstyrelsen ska ge tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen i Örebro län beviljade miljötillstånd i juni 2014, tillståndet har nu vunnit laga kraft.

Årjäng Nordväst I omfattar nio vindkraftverk av modell Vestas 112-3 MW, byggnation pågår för färdigställande under hösten 2014.