Ruukkis levererar stålkonstruktioner till vindkraftpark

Foto: Ruukki

Ruukki har levererat den första omgången stålkonstruktioner till Kvaerner Verdal AS till grundläggningsarbetet av vindkraftverk ute till havs. Leveranserna för vindkraftverksprojektet i Nordsjön kommer pågå fram tills sommaren 2012.

Ruukkis leverans består av 240 specifika konstruktioner till vindkraftverkens förankring och sammansättning.

För varje jacketfundament krävs en skarvning att kunna förankra tornet med fundamenten, som delvis är nedsänkt i havet. Skarvstyckena Ruukki levererar är hela 12 meter i diameter och cirka fem meter i höjd. Pålar används för att förankra jacketfundamenten med sjöbotten och Ruukki levererar stålrörspålarna. Pålarna, som är omkring 3,5 meter i diameter och 5 meter i höjd, krävs det 4 stycken till varje jacketfundament.

RWE Innogy Nordsee Ost vindkraftpark kommer att vara belägen cirka 3,5 mil till havs nordost om Helgoland på den tyska kusten. Havet i området är cirka 22 till 25 meter djup. Vindkraftparken kommer att tas i drift 2013 och, när den är klar, kommer att producera cirka 1,1 TWh el per år.