Ansökan för vindkraftspark i Herråkra inskickad

Foto: sxc

Uppvidinge Energi har skickat in sin ansökan om tillstånd för vindkraftsparken i Herråkra. Vindkraftsparken är tänkt att ha högst åtta vindkraftsverk med en maxhöjd på 200 meter och ligga sydöst om Herråkra. Nu ska Länsstyrelsen i Kalmar säga sitt, skriver Smålandsposten.

Uppvidinge Energi tog över arbetet med den planerade vindparken 2009, men projektet startade redan 2008 av bolaget Väktaren vind. Under 2010 skedde samråd med kommun, länsstyrelse, närboende samt allmänhet och nu har alltså en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att få bygga vindkraftsanläggningen skickats in.

För att ta fram ansökan anlitades Kabeko kraft.

– Målsättningen är att bygga upp till åtta vindkraftverk inom området som anses ha bra vindförhållanden, säger Jesper Berg, projekteringschef på Kabeko.

Ansökan skulle enligt de ursprungliga planerna skickats in under 2012, men processen blev fördröjd.

– Det har varit mycket inventeringar efter djur-, natur- och kulturvärden. Sen har det även skrivits arrendeavtal med markägare och gjorts vindmätningar på platsen, som allt tagit tid, säger Lennart Schönning, ägare till Uppvidinge Energi.

Ärendet kommer nu att handläggas av Länsstyrelsen i Kalmar och sedan ska Uppvidinge kommun säga sitt.

– Handläggningen brukar ta runt 6 månader och innan ärendet är komplett kan det ta ytterligare 6 månader, säger Jesper Berg.

– I bästa fall står vindparken klar inom två till tre år beroende på hur processen går. Men vi har tid att vänta, säger Lennart Schönning.