Tillstånd för Göteve vindpark klart

Foto: Marcus Samuelsson

Tillståndet för Agrivind att sätta upp tre vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter i Göteve vindpark har vunnit laga kraft, skriver Falköpings tidning.

Sedan 2008 har arbetet med vindparksprojekt pågått. När länsstyrelsens beslut om att godkänna parken kom överklagades det till mark- och miljödomstolen. Men överklagan avvisades och tillståndet är nu klart. Något definitivt beslut om att resa verken har inte fattats, men målsättningen är att de ska komma upp under 2015.

– Vi måste först sätta oss ner och ta in anbud på vindkraftverk och elanslutning, göra en kalkyl och utvärdera. Elpriserna är tuffa idag, säger Kristian Schönborg som arbetat med projketet från början.

Agrivind har också fått tillstånd för ett annat projekt i närheten, Rosenskogs vindpark, där det handlar om fem vindkraftverk i samma storleksordning. Samma fritidshusägare som överklagade Göteve vindpark har även överklagat dessa Rosenskogs vindpark men Mark- och miljödomstolen ännu inte tagit ställning i fallet. Målsättningen är även för Rosenskogs vindpark att resa verken under 2015, men det försvåras av överklagandet.