Vindkraftsparker lockar sälar

Foto: sxc

Forskare som studerat GPS-märkta sälar har upptäckt att sälarna gärna uppehåller sig vid vindkraftsparker. Anledningen är att områdena runt vindkraftverk till havs är mer fiskrika än andra platser, skriver jaktjornalen.se.

Gråsälar och knubbsälar har märkts med GPS och studerats av forskare längs med engelska och nederländska kusten. Det visade sig att flera av sälarna begav sig till vindkraftparker i jakt på mat.

Orsaken tros vara att vindkraftverkens fundament skapar konstgjorda rev som drar till sig kräftdjur och fisk. Dessutom är kommersiellt trålfiske inte är möjligt kring vindkraftverken.