Protester mot vindkraft på norra Gotland

Foto: sxc

Det vindkraftsprojekt som planeras på norra Gotland möts nu av protester från närboende. Oron kretsar kring tunga transporter och miljöpåverkan. Projektet anklagas också för att brista i kommunikationen, skriver helagotland.se.

Forsviden Vind vill bygga en vindkraftspark med 31 vindkraftverk inom socknarna Tingstäde, Hangvar, Lärbro och Othem. Men närboende i Tingstäde protesterar nu tillvindkraftsparken. Protestlistor har lämnats till Forsviden, Region Gotland och länsstyrelsen.

De som protesterar är bland annat oroliga för tunga transporter på väg 148, och att projektet kommer ha åverkan på naturen i området.

Just nu pågår ett samråd mellan Forsviden och närboende samt berörd allmänhet.

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att finnas tillgänglig fram till den 18 augusti i Region Gotlands reception på Visborg, och på biblioteket i Slite.