Minskad vinst för Eolus Vind

Foto: sxc.hu

Vindkraftbolaget Eolus Vind redovisar ett resultat efter skatt på 12,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2011 (24,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:55 kronor (1:07). Nettoomsättningen uppgick till 273 miljoner kronor (395). Rörelseresultatet blev 19,0 miljoner kronor (37,6), och resultatet före skatt uppgick till 16,8 miljoner kronor (32,9). Bolaget höjer prognosen för innevarande räkenskapsår avseende omsättning och resultat efter finansiella poster till cirka 1.700 miljoner kronor respektive cirka 160 miljoner kronor. Tidigare prognos var en omsättning på 1.600 miljoner kronor och ett resultat före finansiella poster på överstigande 140 miljoner kronor. Den nya prognosen baseras på etablering av 19 verk under det fjärde kvartalet och att två av dessa behålls för eget ägande. Detta innebär en etablering av totalt 54 verk under räkenskapsåret. Eolus Vind upprepar det tidigare kommunicerade målet att etablera 200 vindkraftverk under 3-årsperioden 09/10 - 11/12. För att säkerställa ett gott kassaflöde under den kraftiga expansionsfasen kommer styrelsen att prioritera försäljning av nyckelfärdiga projekt framför en snabb uppbyggnad av den egna portföljen av vindkraftverk. Detta innebär i sin tur att det kommer att ta något längre tid att nå målet om 60 MW egna vindkraftverk än vad som tidigare kommunicerats. (Nyhetsbyrån Direkt)