Inget vindkraftverk för Ludvika

Foto: GE

Förslaget att Ludvika kommun skulle investera i vindkraftverk lyftes 2011. Nu har frågan utretts – och rekommendationen blir att avstå, skriver dt.se.

I en motion i 2 maj 2011 yrkades att Ludvika kommun skulle köpa in ett eller flera vindkraftverk och i juni samma år gjorde Miljö- och byggnämnden bedömningen att kommunen borde utreda ett vindkraftköp.

Men utifrån utredning som nu har genomförts blir rekommendationen att kommunen inte ska investera i vindkraft utan i stället satsa på solenergi.

Motiveringen till beslutet är dagens elpriser och osäkerheten med timdebitering. Kommunen har även tagit med i beräkningarna att vindkraftverket inte får producera mer el än vad som förbrukas. Om så sker går energiskattebefrielsen förlorad.

Att köpa in ett vindkraftverk skulle kosta kommunen drygt 43 miljoner kronor.