Arise vänder till förlust

Foto: Arise

Arise nettoomsättning under årets första sex månader uppgick till 117 (102) miljoner kronor. Och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 71 (98) miljoner kronor varav resultatandel i Intressebolag för Jädraås påverkade med -13 (15) miljoner kronor.

Resultatet före skatt uppgick till -17 (16) miljoner kronor inklusive engångsposter på -9 miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick till -16 (16) miljoner kronor motsvarande -0,49 (0,48) kronor per aktie.

Produktionen uppgick till 324 (260) gigawattimmar, fördelat Egen vindkraftdrift 196 (149) gigawattimmar och Samägd vindkraftdrift 127 (111) gigawattimmar.

Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 594 (690) kronor per megawattimme, varav el 376 (403) kronor per megawattimme och elcertifikat 219 (287) kronor per megawattimme.