Beslut om vindkraft i Marhult, Rosenholm och Horshaga kvarstår

Foto: Wikimedia

Förvaltningsrätten i Växjö anser inte att de fyra ledamöterna i kommunfullmäktige har varit jäviga i beslut om vindkraftsparkerna Marhult, Rosenholm och Horshaga, skriver Smålandsposten.

I februari i år tillstyrktes byggandet av de tre vindkraftsparkerna men besluten överklagades till förvaltningsrätten på grund av fastighetsägare som anser att det förkom jäv då fyra av ledamöterna på olika sätt har intresse av att ge tillstånd till de tre parkerna.

Förvaltningsrätten har nu beslutat att ledamöterna inte kan anses jäviga.