Liten vindproduktion i juli

Foto: Wikimedia

Det svenska spotpriset som ligger till grund för det rörliga elpriset är lägre nu i juli än i maj och juni. Det beror främst på att den första perioden med kärnkraftsrevisioner avslutades i juni. Trots den låga prisnivån är spotpriset högre än vad man förväntade sig i våras, det beror främst på att den hydrologiska balansen försvagats, enligt elbolaget Bixia.  

– Dessutom har vindkraftsproduktionen varit relativt låg. Det har helt enkelt inte blåst så mycket i sommar, särskilt inte när man jämför med den gånga vinterns rekordnivåer, säger Anders Engkvist, chef elmarknadsanalys på Bixia.

Elterminsmarknaden, som ligger till grund för det fasta elpriset, har stigit något.

– Det beror på att spotpriserna har varit högre än förväntat, att priset på utsläppsrätterna har stigit något och dessutom har den svenska valutan försvagats i samband med den senaste ränktesänkningen, säger Anders Engkvist.

Under maj och juni har det varit förhållandevis stora prisskillnader mellan Sverige och det sammantagna nordiska spotpriset. Elen är fortfarande något dyrare i de svenska elområdena än i det nordiska systempriset, men med mindre skillnad än tidigare.

– Hade det blåst mer i sommar och vi fått in mera vindkraft i Sverige hade vi inte haft några prisskillnader alls, säger Anders Engkvist