Världsbanken ger Turkiet lån för vindkraft

Foto: sxc

Världsbanken ger Turkiet lån på 350 miljoner dollar för de ska kunna integrera mer vindkraft i nätet.

Utsikterna för vindkraft i Turkiet ser bra ut och under 2014 förväntas 1 gigawatt kopplas upp mot nätet. Det har dock framkommit synpunkter på att nätet inte kommer att klara av att ta emot all förnybar energi.

 Turkiet har därför nu fått pengar genom världsbanken för att stärka och uppgradera nätet så att vindkraft kan integreras i systemet.

Under förra året kopplades Turkiets hittills störst vindkraftpark på 143 megawatt upp mot nätet. Men tyvärr finns fortfarande hinder för en större expansion av vindkraft i landet. Tillståndsprocessen är krånglig och det finns få ekonomiska hjälpmedel som kan stärka utbyggnaden.