Överklaganden om vindkraft avslås

Foto: sxc

Härjedalens kommunfullmäktiges beslut att tillstyrka vindkraftsbyggen på Åndberget och Skaftåsen står fast. Förvaltningsrätten meddelar att de avslår de överklaganden som kommit in, skriver ltz.se.

Beslut om att tillstyrka vindkraftsanläggningar på Skaftåsen och Åndberget var klara men överklagades med hänvisning till jäv, bristande beredning samt brott mot likställighetsprincipen.

Men förvaltningsrätten har meddelat att de avslår dessa överklaganden eftersom de endast kan pröva lagligheten i beslut, inte dess lämplighet.

När det gäller ärendets beredning hänvisar förvaltningsrätten bland annat till att det inte finns något krav på beredningens omfattning eller kvalitet i kommunallagen.

De två medborgarförslag som ställs mot varandra i överklagan röner ej något gehör hos förvaltningsrätten.

– Det finns inte visat att klagandenas medborgarförslag inte behandlats i enlighet med reglerna i kommunallagen. Att medborgarförslaget fått olika inflytande och påverkat fullmäktiges ledamöter på olika sätt innebär inte att likställighetsprincipen åsidosatts, skriver rådman Per-Olov Larsson.

När det gäller fullmäktigeordföranden Gunilla Hedin (S) och hennes hantering av jävssituationen så finner förvaltningsrätten att hon på vissa sätt agerat olämpligt men däremot inte att hon genom sitt agerande deltagit i handläggningen av Åndbergsärendet.