Minskade investeringar i vindkraften

Foto: sxc.hu

Under andra kvartalet i år fattades beslut om investeringar i vindkraft avseende en total effekt om 37 megawatt. Det innebär en nedgång med 83 procent jämfört med motsvarande period 2013 och med 73 procent jämfört med kvartalsgenomsnittet under de senaste 12 månaderna. Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Enligt organisationens vd Annika Helker Lundström är förklaringen till raset att både elpriset och priset på elcertifikat ligger på en historiskt låg nivå.

(TT)