ABB får kraftorder för överföring av förnybar energi i Kanada

Illustration: ABB

ABB har tagit hem en order värd runt 400 miljoner dollar för att leverera ett HVDC Light kraftöverföringssystem till Maritime Link i Kanada, den första elförbindelsen som byggs mellan ön New Foundland och det Nordamerikanska elnätet. Beställare är NSP Maritime Link Inc., ett dotterföretag till Emera Inc. Ordern bokades i andra kvartalet 2014.

Maritime Link Project omfattar en 500 megawatt HVDC-länk, med vars hjälp ren förnybar el producerad på Newfoundland och Labrador ska anslutas till det nordamerikanska elnätet i Nova Scotia. Tack vare de stabiliserande egenskaperna i ABB:s senaste HVDC Light-teknik kommer Nova Scotia att också kunna integrera ännu mer förnybar energi och bidra i Kanadas strävan att minska sina koldioxidutsläpp.

– ABB utvecklade HVDC-teknikenoch är globalt ledande inom denna viktiga överföringsteknik som används i allt större omfattning inom ett antal områden, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB.

– Vår innovativa lösning i det här projektet kommer att möjliggöra anslutning av ren förnybar energi, underlätta en effektiv kraftöverföring, skapa ett stabilare elnät och möjliggöra energiutbyte, säger Ulrich Spiesshofer.

Maritime Link ska nyttja ABB:s lösning HVDC Light som bygger på VSC-teknik (voltage source conversion), inklusive en komplett VSC-baserad bipolkonfigurering som ger systemet högre tillgänglighet. Merparten av leveransen kommer från ABB:s verksamhet i Ludvika.

Utöver de två omriktarstationerna för HVDC-länken på ±200 kilovolt omfattar leveransen också två 230 kilovolt ställverk för växelström i Newfoundland och ett 345 kilovolt AC-ställverk i Nova Scotia samt två kabelstationer. Projektet planeras att tas i drift 2017.