Enel och JP Morgan har skrivit avtal

Foto: Vestas

Ett konsortium lett av JP Morgan har kommit överens om att skriva avtal med Enel Green Power North America för att bidra med 400 miljoner dollar till två vindkraftparker.

Genom ett capital contribution agreement, ska konsortiet injicera pengar till projekten 150MW Origin och 200MW Goodwell i Oklahoma och Texas.

I gengäld får konsortiet ägarskap i projekten vilket också innebär att de får ta del av de vinster som kommer.

Origin projektet sträcker sig över länen Garvin, Murray och Carter i södra Oklahoma och i denna park installeras 75 Vestas V100-2MW turbiner som ska vara i drift i slutet av året.

Goodwell projektet ligger på gränsen mellan Texas och nordvästra Oklahoma och ska tas i bruk i slutet av 2015.