Vindkraftverken i Rågåkra byggs

Foto: Senvion

Vid Rågåkra, i Höganäs kommun, bygger Bjäre Kraft två vindkraftverk. De är av typen Senvion 3,2 megawatt och har en rotordiameter på 114 meter.

Under juni har nya vägar anlagts och bygget av de två fundamenten påbörjats. Totalt krävs det 37 500 kg armeringsjärn i ett fundament, för att i förlängningen kunna hålla verket på plats. Därefter gjuts fundamenten och sammanlagt används 480 kubikmeter betong. 15 lastbilar kör skytteltrafik mellan Helsingborg och Rågåkra och det tar cirka 12 timmar att fylla hela fundamentet. I början av augusti startar gjutningen av det andra fundamentet.