Kraftö Vind säljer vindkraftsprojekt

Foto: Kraftö Vind

Alpiq EcoPower Scandinavia förvärvar vindkraftsprojekt Blåsmark från Kraftö. Kraftö och Alpiq har ett långsiktigt samarbete för utveckling av vindkraftsprojekt i Sverige. – Förvärvet är ett resultat av detta samarbete där även fler projekt varit lyckade säger verkställande direktör Anders Barne för Kraftö.

Vindkraftprojektet är beläget i närheten av samhället Blåsmark cirka 35 kilometer sydväst om Piteå i Piteå kommun, Norrbottens län. Projektet har erhållit ett lagakraftvunnet miljötillstånd utan överprövning för 25 vindkraftverk. Goda vindförutsättningar råder och anslutning till befintligt elnät sker enkelt via luftledning som passerar genom vindkraftparken. Den årliga produktionen beräknas bli cirka 215 000 megawattimmar vilket baserat på en årlig hushållsförbrukning av el på 5 000 kilowattimmar innebär miljövänlig el till över 40 000 hushåll.

Kraftö har aktivt arbetat med projektet sedan 2009. Samarbetet med närboende, kommunen samt myndigheter har varit smidigt och projektet kommer att skapa lokal sysselsättning och återbäring till närområdet.

Kraftö har identifierat och startat nya projekt i Norrbotten och Västerbotten.