ABB har driftsatt uppgraderat HVDC-styrsystem i Skagerrak

Foto: ABB

ABB har installerat och tagit i drift det uppgraderade styr- och övervakningssystemet för HVDC-länken Skagerrak 3 mellan Norge och Danmark på fyra veckor.

Utöver systemuppgraderingen omfattade leveransen kontroll av den bipolära konfigurationen av överföringslänkarna Skagerrak 3 och Skagerrak 4, varav den första levererades av ABB 1993. Den senare är under konstruktion av ABB och ska levereras senare i år. År 2007 levererade ABB också en uppgradering av styrsystemet av de närliggande länkarna Skagerrak 1 och Skagerrak 2.

HVDC-länken Skagerrak 3, som ägs av den danska systemoperatören Energinet.dk och dess norska motsvarighet Statnett, sträcker sig 240 kilometer tvärs över Skagerrak. Kraftförbindelsen möjliggör överföring mellan det i huvudsak vattenkraftsbaserade norska systemet och det danska vind- och värmekraftssystemet.