Portugal godkänner lag för överskridande av gränsvärde

Foto: Morgue

Portugal har godkänt lagstiftning som innebär att vindkraftoperatörer kan överskrida de gränser som är satta i produktionslicenserna och sätta fixerade tariffer på 60 euro per megawattimme för den överskridande produktionen.

Den nya lagen kan innebära att ytterligare 400 till 600 megawatt kan produceras till Portugals existerande 4754 gigawatt.

Enligt Portuguese renewable energies association Apren hade dock en inflationsbaserad tariff, som startar vid 70 euro per megawattimme varit att föredra men den nya lagen innebär att det nu finns möjlighet att öka kapaciteten i gamla projekt.