Svensk Vindenergis vd slutar

Annika Helker Lundström.

Regeringen har utsett Svensk Vindenergis vd Annika Helker Lundström, till nationell miljömålssamordnare för näringslivet. Uppdraget är på heltid med start den 1 januari 2015. Den nationella miljömålssamordnarens uppgift blir att stärka samverkan med näringslivet i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. 

– Jag har arbetat drygt fyra år som vd på Svensk Vindenergi och fått vara med om en fantastisk utveckling av vindkraften under denna tid. Nu ser jag fram emot nya utmaningar dit jag kan ta med mig många av erfarenheterna från arbetet med vindkraften, säger Annika Helker Lundström i ett pressmeddelande..

– Annika har gjort en enastående insats för vindkraftbranschen under sin tid som vd, säger Stefan Karlsson, marknadschef Förnybar Energi, SKF och styrelseordförande för Svensk Vindenergi. Från föreningens sida gläds vi med Annika och önskar henne framgång även i den nya rollen. Arbetet med att finna en lämplig ersättare till vd-rollen för Svensk Vindenergi kommer att påbörjas inom kort.