Innovation ger smartare el

Foto: sxc

Fredrik Häggström, doktorand vid EISLAB och SKF-LTU Technology Centre, har tilldelats Bygginnovationens Lilla pris för sin innovation HomePower. Genom HomePower kan små elproducenter av förnybar energi på ett smartare sätt länkas till den större elmarknaden.

Idéen som nu blivit prisad föddes när en kompis till Fredrik Häggström ville bygga ett vindkraftverk. Mellan kraftkällan och elnätet behövs en lösning för att omvandla energin till växelspänning.

– Om du vill producera din egen el med till exempel ett vindkraftverk eller solceller, finns det kommersiella lösningar som gör det möjligt för dig att få ut ditt energiöverskott på elnätet, förklarar Fredrik Häggström.

– Men ingen av dagens lösningar hanterar säkerhetsproblem kring service av nätet eller problem som tillkommer när majoriteten i ett område producerar sin egen el. Dessutom finns det ett behov av att dynamiskt reglera mikroproducenternas produktion och konsumtion av el för att öka vinsten, samt behov av att balansera nätet genom att aktivt reglera så att tillgången på el matchar efterfrågan.

Fredrik Häggström har genom simulering tagit fram ett system som kan göra just detta. Energin kan distribueras dynamiskt till elnätet så den enskilde elproducenten kan maximera sin vinst, varje hus blir sin egen börsrobot, som Fredrik Häggström utrycker det. Dessutom kan nätägaren få kontroll över mikroproducenterna vilket underlättar vid till exempel underhåll och service av nätet.