Chalmers-studenter designar fartyg för vindkraftspark

Foto: Alamy

Inom Marine Design Projectp å master-programmet Naval Architecture and Ocean Engineering på Chalmers ska uppgiften för sistaårsklassen att designa fartyg och metoder som passar för att bygga och underhålla en av världens största vindparker till havs som ska byggas i Hanöbukten. Initiativtagare är Offshore Väst och Blekinge Offshore, skriver Sjöfartstidningen.se.

– Anledningen till att vi ger det här uppdraget till Chalmersstudenterna är dubbelt. Dels behöver vi få in nya och smarta idéer på hur man kan lösa problemen. Dels behöver vi få utexaminerade ingenjörer som har insikter om komplexiteten i verkliga problemställningar, som ju innefattar även ekonomi, politik, kommunikation och andra frågor utanför de rent tekniska, säger Johan Edvardsson, projektledare Service & Underhåll på Offshore Väst. 

Blekinge Offshore planerar att bygga upp till 700 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på upp till 2.500 megawatt i Hanöbukten. De väntar bara på att regeringens beslut.

Offshore Väst är ett konsortium av företag, universitet och institut som arbetar för innovation och affärsutveckling inom offshorebranschen.