Windfloat projektet går in i nästa fas

Foto: Untrakdrover

EDP och Repsol consortium, Principle Power, utvecklare av Windfloat ett pilotprojekt för havsbaserade vindkraftturbiner utanför kusten Povoa de Varzim i Portugal, har meddelat att deras intention är att fortsätta till nästa fas i utvecklingen.

Nästa steg är att installera och koppla upp tre eller fyra flytande torn mot nätet. Den totala kapaciteten är 25 megawatt innan 2017. Tornen kommer att vara placerade cirka 20 kilometer utanför kusten av Viana do Castelo på ett djup mellan 85 och 100 meter.

Projektet har redan fått 30 miljoner euro i stöd från Europeiska kommissionens NER300 program och 19 miljoner euro från det portugisiska miljödepartementet.

Ytterligare 100 miljoner euro i finansiering krävs, enligt Carlos Martin på EDP-Renovables.

Just nu pågår förhandlingar med the European Investment Bank och privata banker för att täcka 60 procent av denna summa. Återstående 40 procent kommer att samlas in från existerande och nya investerare.