wpd offshore minimerar verksamheten i väntan på långsiktiga politiska beslut

Foto: sxc

I avvaktan på nödvändiga energipolitiska beslut drar wpd Offshore Stockholm ner sin verksamhet i Sverige

wpd har under mer än 10 år byggt upp en unik kompetens inom havsbaserad vindkraft i Sverige, där tillstånd har erhållits för flera projekt och svensk personal har medverkat vid uppförandet av ett flertal projekt i utlandet. I Sverige har wpd alla tillstånd för projektet Storgrundet utanför Söderhamn som består av 70 vindkraftverk med en produktion på cirka 1 terawattimme per år vilket motsvarar el till 200 000 svenska hushåll.

I Sverige och Europa kommer det uppstå ett behov av ny elproduktion inom de närmaste 10 till 15 åren där elen från de idag tillståndsgivna havsvindprojekten med en produktion på cirka 8 terawattimmar kan bli en grundstomme. Havsbaserade vindparker är på väg att bli ny industrigren med många nya arbetstillfällen på samma sätt som i Tyskland, Danmark och Storbritannien. Havsvindar blåser jämnare och starkare och kan därmed bli en ny baskraft med minimal påverkan på människan och miljön. På grund av lägre vattendjup och mildare förhållanden kan vindkraftsparker i svenska vatten byggas till lägre kostnad än projekten i Nordsjön.

Idag saknas förutsättningar som gör det möjligt att bedöma framtida intäkter och introducera effektiv ny teknik på elmarknaden. Som marknadsintroduktionsstöd föreslås att Svenska Kraftnät förlänger stamnätet ut till havsbaserade vindkraftparker och på längre sikte kan en introduktion av ”blå certifikat” skapa förutsättningar att ta vara på energin i haven.

I Tyskland och Frankrike bygger wpd framgångsrikt nya Offshore-vindparker som spelar en framstående roll i omställningen till en förnybar elproduktion utan stora CO2-utsläpp eller kärnkraft. wpd´s senaste havsbaserade projekt Butendiek är för närvarande under installation; 40 av 80 fundament är redan installerade och transformatorplattformen på plats. Projektet kommer under 2015 förse mer än 370 000 tyska hushåll med ren förnybar elektricitet.

wpd är redo att snabbt bygga upp verksamheten i Sverige igen när förutsättningarna finns. Tills dess satsar vi på andra marknader och på landbaserade projekt i Sverige.