One Nordic bygger elinfrastruktur åt Fortum

Foto: Fortum

Fortum har anlitat One Nordic för att bygga ut en kopplingsstation i Blyberg samt att bygga en ny transformatorstation i Näckådalen. Detta för att omhänderta den elektricitet som de två nya vindkraftparkerna vid Bösjövarden i Mora kommun och Mässingberget i Orsa kommun kommer att producera.

Utöver stationerna krävs också en ny 30 kilometer lång kraftledning på spänningsnivån 130 kV som ska löpa mellan stationerna.

Projekten kommer stå färdiga under 2014. 

Den nya 130 kV-ledningen kommer att dras i en befintlig ledningsgata – först parallellt med en befintlig 130kV-kraftledning och därefter parallellt med en befintlig 400 kV-kraftledning, varpå påverkan på kulturlandskapet och miljön blir tämligen begränsad. I ett fäbovallområde kommer man dock uppföra elva stolpar av stål eftersom miljön kräver det.

One Nordic har fått i uppdrag att bygga ut en 130 kV kopplingsstation i Blyberg nordväst om Mora samt bygga en ny transformatorstation 130/20 kV i Näckådalen norr om Mora. Stationen i Blyberg ska kompletteras med ytterligare ett 130 kV ledningsfack.

– Dessa är de sammantaget största entreprenader One Nordic någonsin åtagit sig att utföra åt Fortum Distribution, säger Anders Ekberg, ansvarig för Fortums regionnät i Dalarna och Gävleborgs län.