Hållbar utveckling av förnybar energi

Foto: Energikontor Syd

I Blekinge kommer 62 procent av all energi som används från förnybara energikällor och det finns stora möjligheter att öka den andelen. Genom att ersätta fossila bränslen med bioenergi, sol-, vind- och vatten-kraft minskar utsläppen av växthusgaser. Även om utsläppen förnybar energi ger upphov till bara är en bråkdel jämfört med fossila bränslen måste utveckling ske på ett hållbart sätt.

 

Onsdagen den 11 juni 13.00 till 16.00, anordnas ”Hållbar utveckling av förnybar energi i södra Östersjöregionen”, en internationell konferens som hålls på BTH i Karlskrona.

 

På konferensen kommer de sex regioner som ingår i projektet att presentera aktuell potential för ökad användning av förnybar energi. Ett nytt utbildningsmaterial presenteras, som också kan användas om handbok då man planerar för ökad lokal eller regional användning av förnybar energi.

Även om Blekinge redan använder en stor andel förnybar energi finns goda möjligheter att öka produktionen av förnybar energi både i liten och stor skala. Med hjälp av solceller kan alla med lämpliga tak producera egen förnybar el. Blekinge Offshore som planerar att bygga havsbaserad vindkraft, en park som kommer att göra Blekinge till exportör av förnybar el. Regionen har också goda möjligheter att öka användningen av bioenergi, både i form av biomassa och biogas.

 

Konferensen arrangeras av RES-Chains, ett EU-projekt i södra Östersjöprogrammet. I projektet har partner från Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen studerat hållbar utveckling av förnybar energi. För att använda förnybara energikällor på ett effektivt och hållbart sätt behöver man vid planeringen inkludera hela försörjningskedjan.