Nytt bolag vill satsa stort på vindkraft på Gotland

Foto: sxc

Det nystartade bolaget Forsviden Vind planerar för att etablera en vindkraftspark med 31 vindkraftverk på norra Gotland. Bakom idén på en stor vindkraftssatsning på norra Gotland står ett 20-tal markägare som också är delägare i bolaget, skriver helagotland.se.

Den planerade vindkraftparken sträcker sig inom socknarna Tingstäde, Hangvar, Lärbro och Othem som till stor del ligger inom det riksintresseområde för vindkraft som pekats ut av Region Gotland. 90 procent av området där vindkraftverken planeras representeras av någon av delägarna.

– Det här tog sin början 2011 då ett tyskt företag frågade oss om de kunde få exploatera området. Istället började vi undersöka om vi kunde göra det själva, eftersom vi vill att pengarna i det här ska stanna på ön, säger Berndt Röcklinger, styrelseordförande i bolaget.

Om parken genomförs med sin maximala utformning kommer det omfatta 31 vindkraftverk med en maxhöjd på 210 meter vilket beräknas kunna producera el som motsvarar 22 500 eluppvärmda villor per år. Men kabelnätet på Gotland måste först byggs ut som planerat för att projketet ska bli verklighet. En potentiell byggstart skulle då kunna ske 2018, och sammanlagt beräknas själva bygget kosta runt 2 miljarder kronor.